Teksty obowiązkowe

Skrócona informacja o leku VIGANTOLETTEN® 500 i VIGANTOLETTEN® 1000

Skład i postać farmaceutyczna: Vigantoletten® 500, tabletki - 1 tabletka zawiera 12,5 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 500 j.m. witaminy D. Vigantoletten® 1000 , tabletki - 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D.

Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.

Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn.28.09.2015 r.

Aktualna reklama TV

Zobacz film >
suplement Diety

Vigantoletten Max

vigantolettenmax.pl